Tata template

Všetky moje svety

Chaos

Čo ak je to tak, že chaos neexistuje? Čo ak je to tak, že existencia chaosu je iba odrazom našej neschopnosti rozponať v zdanlivej neusporiadanosti vzorce a štruktúry?
Obraz je generovaný náhodne - počet, veľkosť, rozmiestnenie aj farba prvkov a farba pozadia obrazu sú náhodné.
Nový obraz cez refresh - F5