Jazero potáplic

Slovenský preklad z roku 1984, to som mal dvadsať. Čiarky píšem tak, ako sú v knihe.

“Naučil som sa rozlišovať medzi nádherou a ruchom civilizovaného veľkomesta na jednej strane a úbohosťou alebo pretvárkou hociktorého človeka, na ktorého mi padli oči, na druhej strane.”

“Líšil som sa od každého, na koho mi padli oči, keď som pocítil potrebu líšiť sa, čo bolo často, cítil som, že prerazím, pôjdem vlastnou cestou, nech sú okolnosti akékoľvek. Budem predávať ceruzky na chodníkoch pred obchodnými domami, budem kolportérom budem kradnúť zabíjať naplno využívať svoju úskočnosť, ale nikdy mi v pohľade očí nezakape živosť ducha, nezložím zbrane, kým ma to mlčanlivé tajomné ja nevyplní až po okraj a ja sa nestanem ním, vteleným do mňa absolútne, totálne, ním medzi všetkými ostatnými, ním vždy a všade — “