Jeseň sa ešte len začína

Mohol by som sedieť na terase a zapisovať rozhovor susedov, ale je tam chladno a tak iba vypijem kávu. Vo vetre šuchoce igelit, ktorý rozťahujú po hriadke a v diaľke sa ozýva streľba, naozaj, akoby tam niekto strieľal zo samopalu. Náboje v ňom sú veľké, nie sú to guľky, ale ostro zašpicatené kužele; ak by si na ich koniec zatlačila špičkou prsta, objavila by sa krv.

Brezy na jeseň osmutnejú. Zvesia konáre k zemi a listy na nich zožltnú, žlté strapce na okrajoch zelenej koruny. Jeseň sa ešte len začína a opäť o ňu prídem, keď budem v meste.