Etgar Keret – 6 odsekov silnejších než 600 strán / livestream

.-_
Etgar Keret - 6 odsekov silnejších než 600 strán / livestream
/

Záznam besedy s izraelským spisovateľom Etgarom Keretom a jeho prekladateľkou Silviou Singer. Rozprávanie  moderoval Dušan Šuster.