Temné dni

Jednou z tém v najnovšej knihe MMŠ je synchronicita a tak keď sme pripravovali rozhovor poslal som mu rovnomennú pesničku od Police. Potešil sa.

Jungova teória o tom, že veci sa dejú v sériách a prepojeniach, vymykajúcich sa racionálnemu vysvetleniu, je prirodzene zvodná. Plece pri pleci sa tu objavili naraz, bez zrejmého plánu alebo konceptu, dve knihy: Nemecká jeseň a Východopruský denník. Obe sú venované povojnovej situácii Nemcov, tá prvá na západe, tá druhá na východe. Na prvý pohľad môžu zvádzať k porovnaniu ukrutností, akých sa na porazenom národe dopustili západní a východní spojenci, či úvahe o tom, nakoľko zaslúžené alebo nezaslúžené boli príkoria, ktorých sa Nemcom dostalo. Oboje zaniká pri uvedomí, či skôr priznaní si toho, že neodpustiteľnej ukrutnosti je schopná dopustiť sa každá zo strán a zároveň toho, že spravodlivá náprava minulých krívd (fraškovitá podoba denacifikácie popísaná v Nemeckej jeseni) je nemožná.