Temný, hlboko vibrujúci tón

Ráno sme si s L boli zajazdiť v lese. Stretli sme tam veľa ľudí, hlavne keď sme sa vracali. Krásne svetlo. Na pár minút sme sa stratili, ale nakoniec sme sa našli. Opäť sa to potvrdilo, je únavné byť stratený.

Včera som si nezapísal vývoj korony. Počet nakazených dosiahol 684,725 a počet mŕtvych 32,115, oboje necelý trojnásobok toho, čo bolo pred týždňom.

Vláda dnes prijala ekonomické opatrenia na podporu podnikom a živnostníkom a tieto sú, podľa očakávania, nedostatočné a byrokraticky náročné. V tejto krajine sa celkom dobre žije, pokiaľ nie ste odkázaný na štát a práve teraz je tu doba, keď naň budeme odkázaní takmer všetci.

V podcastoch je nový rozhovor, robili sme ho v piatok s KK. Pýtal som sa jej na literárnu kritiku a spomenul pritom, že som čítal dve slabé recenzie na jej knihu. Jedna bola na Platforme pre výskum (sic!), druhú mal na svojej stránke jeden z tohtoročných porotcov Anasoftu, zúrivý J. Aj som chvíľu rozmýšľal, či je namieste byť taký, taký čo vlastne, útočný, drzý, neúctivý. Ale bolo to naozaj len na chvíľu. KK povedala, že úroveň literárnej kritiky u nás zodpovedá úrovni literatúry, ktorá sa u nás píše. No, neviem, či má pravdu, ale vykľučkovala z toho šikovne. Ale vážne, prekáranie nabok, je dobre, že sa píše veľa rôznych recenzií, len sa mi zdá, že literárna kritika nie je v žiadnom smere vedecká činnosť, ale je, mala by byť písaná a vnímaná ako individuálne vyjadrenie toho/tej, kto kritiku píše, odrážajúce jeho/jej vkus, skúsenosť, rozhľadenosť a schopnosť odosobniť sa. (Ako sa elegantne vysporiadať s rodovou rovnosťou pri písaní? Robiť to tak, ako to je v predošlej vete, je predsa absurdné. Na druhej strane písať stále iba o ňom a nie aj o nej, to tiež nie je dobré.)

Dočítal som Kožu – bolo to naozaj pomalé čítanie, iba po dúškoch – a veľmi sa mi páčila. Dúfam, že sa bude páčiť aj L.