Všetky jeho svety

Román, vydanie jeseň 2019

Kráčali krajinou nesmierneho ticha. Orfeus šiel napred a načúval, či nepočuje za sebou Eurydikin krok. Počul iba svoje kročaje a zachvátila ho strašná úzkosť. Možno sa Eurydika oneskorila, nepozná cestu a zablúdila v podsvetí, možno sa jej prihodilo niečo zlé. V strachu zabudne Orfeus na sľub a obráti sa. Pred zrakom sa mu rozplynie Eurydikin obraz a milovaná žena umiera po druhý raz. Ľahký vánok sa dotkne Orfeovho čela ako posledný bozk a potom stojí na ceste uprostred ticha sám a sám.

Eduard Petiška, Staré grécke báje a povesti

V nekonečném vesmíru není realita taková, jako by většina z nás očekávala. V každém okamžiku času obsahuje prostor nekonečný počet oddělených domén – stavebních bloků něčeho, čemu budu říkat sešívaný multivesmír –, přičemž náš pozorovatelný vesmír, tedy všechno, co vidíme na noční obloze, je pouze jedním z jeho členů. Když celou tuhle nekoneční sbírku oddělených oblastí obejdeme, zjistíme, že se uspořádaní částic mnohokrát opakují.
Realita, která existuje v libovolném vesmíru, teda i v tom našem, se tedy opakuje v nekonečném množství dalších vesmírů sešívaného multivesmíru.

Brian Greene, Skrytá realita – Paralelní vesmíry
a hluboké zákony kosmu


Keď rozmýšľame o tom, čo bude, naša budúcnosť je pred nami ako strom, rozvetvený strom. Kmeň, z ktorého vyrastajú konáre a z nich stále tenšie a tenšie vetvičky. Putujeme zdola a na každom rozvetvení sa rozhodujeme, ktorou cestou sa vyberieme. Nikdy nevidíme celý strom, netušíme, čím všetkým sme kedy mohli byť, kam všade sme sa mohli dostať. Zo všetkých možností poznáme len tú jednu líniu nášho života, ktorú skutočne žijeme; tie ostatné si môžeme len predstavovať, snívať o nich. Prehliadka premárnených príležitostí. Čo by bolo keby.
Ale čo ak je to tak, že náš život je skôr ako putovanie po rukáve utkanom z riedkej sieťoviny. Začíname na jednom konci rukáva. Postupujeme po vlákne a je pravda, na každom uzle si môžeme vybrať, ktorým smerom sa vydáme, vpravo, alebo vľavo. Ale nech si vyberieme na križovatke tú alebo onú cestu, nikdy nakoniec nedoputujeme nikam inam, ako na druhý koniec rukáva. Nemôžeme sa stať niekým, kým nám nie je súdené sa stať.

Andrej Kľučinský je teoretický fyzik a vďaka skúmaniu paralelných vesmírov sa mu podarí nájsť spôsob, ako napraviť chyby, ktorých sa dopustil a znovu nájsť lásku, o ktorú prišiel. Dokáže to? Má vôbec šancu uspieť? Dovolia mu bohovia, osud, alebo vesmír, aby znovu získal ženu, ktorú už raz vlastnou vinou stratil?