Všetky jeho svety

Vydavateľstvo Slovart, september 2019

Kráčali krajinou nesmierneho ticha. Orfeus šiel napred a načúval, či nepočuje za sebou Eurydikin krok. Počul iba svoje kročaje a zachvátila ho strašná úzkosť. Možno sa Eurydika oneskorila, nepozná cestu a zablúdila v podsvetí, možno sa jej prihodilo niečo zlé. V strachu zabudne Orfeus na sľub a obráti sa. Pred zrakom sa mu rozplynie Eurydikin obraz a milovaná žena umiera po druhý raz. Ľahký vánok sa dotkne Orfeovho čela ako posledný bozk a potom stojí na ceste uprostred ticha sám a sám.

Eduard Petiška, Staré grécke báje a povesti

V nekonečném vesmíru není realita taková, jako by většina z nás očekávala. V každém okamžiku času obsahuje prostor nekonečný počet oddělených domén – stavebních bloků něčeho, čemu budu říkat sešívaný multivesmír –, přičemž náš pozorovatelný vesmír, tedy všechno, co vidíme na noční obloze, je pouze jedním z jeho členů. Když celou tuhle nekoneční sbírku oddělených oblastí obejdeme, zjistíme, že se uspořádaní částic mnohokrát opakují.
Realita, která existuje v libovolném vesmíru, teda i v tom našem, se tedy opakuje v nekonečném množství dalších vesmírů sešívaného multivesmíru.

Brian Greene, Skrytá realita – Paralelní vesmíry
a hluboké zákony kosmu
Povedali o knihe

Všetky jeho svety sú presne takým dobrým románom, ako si ho kto prečíta, a to už veru nie je autorova zodpovednosť, ale čitateľova. Autor už svoje urobil, napísal román, prevzal svoj diel zodpovednosti za to, aby nekonečnosť vesmíru nazeraná ľudskou optikou dávala zmysel. Nie Všetky jeho svety, ale Všetky naše svety.

Juraj Malíček

Autor zaodel príbeh muža hľadajúceho životnú lásku do moderného kabáta multiverza, aby svoje postavy na ich komplikovanej ceste priviedol k poznaniu, že jediný dôležitý vesmír je ten, ktorý ukrývame v sebe.

Alexandra Pavelková